Muizen

Muizen

Er zijn vele soorten muizen in Nederland, sommige zijn beschermd, andere zijn weer nuttig en kunt u op een vriendelijke manier buiten uw deur houden zonder bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Huismuizen zijn kleine diertjes van 8-10 cm lang met een gemiddelde snuit. De staart van een muis heeft ongeveer dezelfde lengte als het lichaam. Huismuizen hebben een grijsbruine vacht die op de buik iets lichter is dan op de rug. Ze wegen 14-20 gram. Muizen zijn na twee maanden seksueel volwassen. De vrouwtjes hebben 8 à 10 worpen per jaar. De draagtijd is ongeveer 3 weken en het aantal jongen per worp is ongeveer 8. Ze eten 3 – 5 gram voedsel per dag. Ook het benodigde vocht halen ze uit de voeding. Huismuizen zijn een van de meest voorkomende knaagdieren. Ze komen het gehele jaar voor in gebouwen en veroorzaken vooral knaagschade aan producten, materialen en bedrading.

Muizen bestrijding is dus een must!

Aanpassen

Muizen hebben een groot aanpassingsvermogen en leven overal waar voldoende voedsel aanwezig is, helaas is dat ook daar waar mensen met de bereiding en opslag van voedsel bezig zijn. Muizen zijn heel nieuwsgierig en beschadigen met hun geknaag allerlei producten en materialen en tevens brengen ze ziektekiemen over. Door het beschadigen en vervuilen zijn deze beestjes ongewenst.
Door goede bouwkundige voorzieningen, zoals goed sluitende deuren, smalle ventilatie openingen en openingen in muren kleiner dan 5 mm, enz. kan men muizen buiten houden.  Ook een goede hygiëne (nette opslag van producten en verwijdering van afval, periodiek schoonmaken van ruimten, e.d) is van belang om de aanwezigheid van ongedierte tegen te gaan.

Boete

Als uw een bedrijf heeft met levensmiddelen en niets of onvoldoende aan wering en bestrijding doet van ongedierte, dan kunt u van de Voedsel en Warenautoriteiten (NVWA) direct een boete krijgen van € 1500,- of meer.

Wilt u meer weten over de muis