Zilvervisjes

Ovenvisjes en zilvervisjes
Verschillende dieren uit dezelfde familie. Beide zijn ongeveer 10 mm lang en hebben een langgerekt lichaam. Ook hebben de diertjes lange, draadvormige aanhangsels aan het achterlijf. Toch is er een duidelijk onderscheid tussen de ovenvisjes en de zilvervisjes qua leefomstandigheden. Ovenvisjes vindt men voornamelijk op warme, niet te droge plaatsen met voldoende beschikbaar voedsel, zoals in bakkerijen, restaurants of in de buurt van water- of heteluchtleidingen. Zilvervisjes komen voornamelijk voor op vochtige plaatsen binnenshuis, bijvoorbeeld bij water- en afvoerleidingen, in aanrechtkastjes, in de badkamer, maar ook achter plinten, onder vloerbedekking en in boekenkasten.

Eieren
De eieren van de ovenvisjes worden in groepjes afgezet, meestal in scheuren en kieren. Bij hoge temperaturen kunnen de eitjes al na negen dagen uitkomen, bij lage temperaturen kan dat meer dan twee maanden duren. Na ongeveer een jaar zijn de ovenvisjes volgroeid. De ovenvisjes kunnen ongeveer twee jaar in leven blijven. De eieren van zilvervisjes worden in het voorjaar in groepjes van twee of drie afgezet in scheuren of kieren van houtwerk.Na drie tot zes weken komen de larven uit. Onder gunstige omstandigheden kan het zilvervisje meer dan 3 jaar leven.

Schade
Van de twee soorten richt het zilvervisje de minste schade aan. Wel kunnen zij zeer
hinderlijk zijn wanneer zij in grote aantallen voorkomen. Het ovenvisje daarentegen kan
veel schade aanrichten. Zo doet deze zich tegoed aan levensmiddelen, natuurlijke en
synthetische weefsels en boeken. Ook verspreiden ze bacteriën.

Preventie
In geval van overlast door ovenvisjes dient men de ruimte goed te ventileren, waarbij
de temperatuur zo laag mogelijk moet worden gehouden. Indien u last heeft van
zilvervisjes is het noodzakelijk het vochtgehalte in de ruimte te verlagen door de ruimte
droog te stoken en voldoende te ventileren. Natuurlijk kunnen wij u helpen om de
zilvervisjes blijvend te bestrijden.