Vliegen

Eitjes
Vliegen kunnen zich op beschutte plaatsen, zoals bijvoorbeeld keukens, opslagplaatsen, zolders, kruipruimte en stallen, ongestoord ontwikkelen. Het gevolg hiervan is dat zij in vliegenaantal toenemen en dat, zodra de omstandigheden daarvoor gunstig zijn, zij gezamenlijk in staat zijn vele eieren af te zetten. Hierbij hebben zij veelal een voorkeur voor plaatsen waar natuurlijke afvalproducten voorkomen, zoals mesthopen, vuilnisemmers, maar ook in de aarde van planten. De vleesvlieg is daarnaast veel te vinden in rottende stoffen, zoals kadavers. Een vlieg kan 600 tot 2000 eitjes leggen in series van 100-150 stuks. De hele ontwikkeling van de vlieg, van ei tot volwassen vlieg kan, onder gunstige omstandigheden, binnen 1 tot 3 weken rond zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit bij warm weer tot een ware vliegenplaag kan leiden.

Clustervlieg – Grasvlieg – of herfstvlieg
Deze vlieg dankt zijn naam aan het feit dat hij met grote groepen (Clusters) een gebouw  of woning binnenkomen in het najaar. Dit doen ze alleen om een warme droge plek te vinden om te overwinteren. Vaak komen deze vliegen voor op de bovenste verdieping. Om een goede bestrijding uit te voeren tegen clustervliegen zullen alle ruimten waar de vliegen zich in verschuilen behandeld moeten worden. Het is van belang dat u eerst met zekerheid de soort vaststelt en daarna de bron opspoort voordat u onnodig gaat bestrijden en chemische middelen in het milieu achterlaat die er niet hadden hoeven te geraken!

  Hulp nodig bel ons op: 06-16154040

Ziektes
Zoals vele dieren draagt ook de kamervlieg bacterien bij zich en dreigt zij allerlei gevaarlijke ziektes over te brengen, en daarmee de  volksgezondheid in gevaar te brengen. Zeker wanneer de vliegen in aanraking kunnen komen met voedingsmiddelen die op tafel staan uitgestald vlak voor of tijdens de maaltijd, bestaat de kans dat tezamen met het eten de achtergebleven bacterien van de vlieg worden geconsumeerd. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Het is dan ook van het grootste belang dat voedingsmiddelen goed afgesloten worden bewaard en zo kort mogelijk voor de maaltijd tevoorschijn wroden gehaald. Ook het verwijderen van etensresten is logischerwijs van belang omdat vliegen zich hiermee kunnen voeden, en dus in leven kunnen blijven om zich voort te planten.

Plaag
Bij weringsmaatregelen kan gedacht worden aan het plaatsen van horren voor geopende ramen en deuren. Hiermee wordt voorkomen dat de vliegen gemakkelijk toegang hebben tot de achterliggende ruimtes. Dit is echter geen 100% garantie dat er vliegengeen vliegen binnenkomen. Als u naar binnengaat kan een vlieg gemakkelijk mee. In die gevallen is het mogelijk om via vliegenmeppers, lijmvallen, electrische insectenvangers of spuitbussen de problemen in de hand te houden. Mocht het u niet lukken een einde te maken aan de overlast en ontstaat er een ware plaag van rondbrommende vliegen, dan wordt het tijd om er deskundige hulp bij te halen.